PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Çankaya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün Amacı:

Çankaya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Müfredat Programı çeşitli yeni mühendislik problemleri çözümlemek için teknolojik gelişmelere ayak uydurarak, temel prensipleri uygulayabilecek, uluslararası takım çalışmalarında çalışma veya onları yönetmeye yeterli olacak etkin  Türkçe, İngilizce, yazılı ve sözel iletişim becerilerine sahip mühendisler yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm her geçen gün daha da rekabetçi bir hale gelen yeni dünyada, ülkelerine hizmet etmek için karmaşık iş dünyası projelerini yönetebilecek, emniyetli ve ekonomik tasarımlar geliştirebilecek bireyler mezun etmeyi amaçlar.


Bölüm Hedefleri:

Bölüm eğitim programının hedefleri şunlardır:

1) Öğrencileri, Mesleki İngilizce hakimiyeti ile donatıp ulusal veya uluslararası platformda ileri mühendislik eğitim programlarına erişimlerini kolaylaştırmak,
2) Güçlü analitik becerilere sahip, yeni hesaplama yöntem ve araçlarını kullanmaya yatkın, inşaat mühendisleri yetiştirip, onları, bu yöntemleri geniş spektrumda karşılaşacakları problemleri çözmek için uygulayabilecek kapasiteye sahip kılmak,
3) Çevreyi geliştiren, koruyan ve genel middlelum hayatı, sanayi, ulaşım için sürdürülebilir imkanlar ortaya koyan “medeniyet” mühendisleri olarak yetiştirmek,
4) Mevcut eğitim programıyla yaratıcı düşünebilen, disiplinlerarası ekiplerde çalışabilme esnekliğine sahip, çalışkan, donanımlı, rekabetçi, dürüst ve vizyon sahibi birer inşaat mühendisine dönüştürmek.

Bölümün program yeterlilikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

No Program Yeterlilikleri İlgili Dersler

1

İnşaat Mühendisliği ile ilgili matematik, bilim ve mühendislik konuları hakkında yeterli bilgi; İnşaat Mühendisliği problemlerini modellemek ve çözmek için gerekli olan bu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi.

MCS 155, MCS 156, PHYS 132, CENG 198, MCS 258, CE 221, CE 222, CE 224, CE 301, CE 361, CE 371, CE 381, CE 352, CE 362, CE 372, CE 382, CE 415, CE 416, CE 481, Elective Courses

2

İnşaat Mühendisliği problemlerini belirleyip tanımlama becerisi; bu problemleri formüle etme ve çözme için gerekli olan modelleme teknikleri ve uygun analiz araçlarını seçebilme ve uygulayabilme becerisi

CE 221, CE 224, CE 222, CE 301, CE 361, CE 371, CE 381, CE 352, CE 362, CE 372, CE 382, CE 415, CE 416, CE 481, Elective Courses

3

İhtiyaçları karşılayabilecek şekilde karmaşık sistem/alt-sistem ya da süreçleri analiz etme kapasitesi; bu amaçlar için modern sistem tasarımlarını uygulayabilme becerisi.

CE 221, CE 224, CE 222, CE 301, CE 361, CE 381, CE 352, CE 362, CE 382,
CE 415, CE 481, CE 416, Elective Courses

4

İnşaat Mühendisliği pratikleri için gerekli olan hesaplama araçları ve modern teknikleri tasarlamak, seçmek ve kullanmak becerisi,  İnşaat Mühendisliği ile ilgili en ileri düzeydeki donanım ve daha çok yazılım bilgileri kullanarak bilgi teknolojilerini yönetmek ve etkili bir şekilde kullanmak becerisi.

CENG 198, CE 301, CE 381, CE 415, CE 416, Elective Courses

5

İnşaat mühendisliği problemlerini incelemek için deney tasarlama, deney yapma, veri middlelama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

CE 241, CE 361, CE 415, CE 416

6

Veritabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde arama becerisi; literatürden ve diğer açık kaynaklardan işlenmiş ve işlenmemiş gerekli olan bilgiyi etkili bir şekilde belirleme ve seçme becerisi

CE 102, RPW 305, CE 415, CE 416

7

Disipliniçi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; takım içi sorumluluk alma kabiliyeti.

CE 415, CE 416

8

Bağımsız olarak girişimcilik yapabilmek için bireysel çalışabilme ve orjinal sonuçlar çıkarabilme kabiliyeti.

ME 115, ACS 205, ACS 206, RPW 306, RTW 405, PCS 406

9

Etkili biçimde  yazarak ve konuşarak Türkçe iletişim kurabilme kabiliyeti.

TURK 101, TURK 102,

10

En az bir yabancı dilde (özellikle İngilizce) İnşaat Mühendisliği ile ilgili bu dilde sunulan bilgileri takip edebilecek ve sınıf arkadaşları ile etkili bir şekilde anlaşacak düzeyde yeterli akıcı dil bilgisine sahip olmak becerisi.

CE 102, ACS 205, ACS 206, RPW 305, RPW 306, RTW 405, CE 415, CE 416, PCS 406

11

Bir proje çalışması ile ilgili, bulguları, sonuçları ve yorumları raporlayabilme; etkili sunumlar hazırlayabilme, teknik rapor yazabilme kabiliyeti.

ACS 205, ACS 206, CE 104, RPW 305, RPW 306, CE 361, CE 200, RTW 405, CE 415, CE 300, CE 416, PCS 406

12

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme kabiliyeti.

CE 415, CE 416

13

Mesleki ve ahlaki sorumluluklar hakkında farkındalık sahibi olması

ESR 101

14

Proje yönetimi, risk yönetimi,  değişiklik yönetimi ve stratejik yönetim gibi iş hayatındaki uygulamaları kavrayabilme kabiliyeti.

MCS 156, MCS 258, CE 331, CE 415, CE 416

15

Çevresel konular, iş sağlığı ve güvenliği ve bunların yasal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olması. Çağdaş konular, mühendislik uygulamalarının küresel ve sosyal etkileri hakkında bilgi. Mühendislik çözümlerinin yasal sonuçları ile ilgili  farkındalık.

CE 104, CE 331, IE 417

16

Girişimcilik, yenilik ve sürdürülebilir kalkınma konusunda farkındalık sahibi olması.

 

 

Ders ve Program Yeterlilikleri İlişkisi

Dersler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

CE 102

1

1

1

2

2

4

0

1

2

4

3

3

3

3

2

2

CHEM 103

2

0

1

0

0

1

2

2

0

2

1

1

0

0

0

0

ME 115

1

1

1

3

0

3

3

4

0

0

2

3

0

0

0

0

PHYS 131

1

1

2

1

2

3

0

1

3

1

0

0

0

0

0*

0*

MCS 155

4

2

1

1

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

ACS 205

0

0

0

0

0

2

3

4

1

4

4

3

3

0

0

0

TURK 101

0

0

0

0

0

2

1

2

4

0

3

1

0

0

0

0

ESR 101

0

0

0

0

0

0

2

1

2

2

1

1

4

2

2

2

MCS 156

4

2

1

1

0

0

0

2

0

1

0

0

0

4

2

1

PHYS 132

4

1

2

1

2

1

2

3

0

1

3

1

0

0

0

0

CENG 198

4

2

3

4

2

1

0

3

0

1

1

2

0

2

0

1

TURK 102

0

0

0

0

0

2

1

2

4

0

3

1

0

0

0

0

ACS 206

0

0

0

0

0

2

3

4

3

4

4

3

3

0

0

0

CE 104

2

2

1

2

2

3

3

2

2

2

4

2

3

1

4

2

IE 228

1

1

1

2

0

1

1

2

0

1

1

0

0

0

0

0

CE 221

4

4

4

1

0

0

0

2

0

2

1

0

0

0

0

0

CE 241

3

2

1

0

4

1

2

2

0

2

1

1

0

1

1

0

MCS 258

4

2

1

1

0

0

0

2

0

1

0

0

0

4

2

1

CE 210

1

1

2

3

0

2

1

1

0

2

2

1

0

0

0

0

RPW 305

0

0

0

0

0

4

3

0

0

4

4

3

2

0

0

0

CE 224

4

4

4

2

0

1

0

2

0

3

2

0

0

0

0

0

CE 222

4

4

4

2

0

1

0

2

0

2

2

1

0

0

0

0

IE 345

1

1

1

2

0

1

1

1

0

2

1

1

0

2

0

0

MSE 225

2

1

1

0

2

1

2

2

0

2

0

2

0

1

0

0

CE 270

3

3

2

2

3

1

1

2

0

2

1

0

0

0

0

0

MCS 255

3

2

1

2

0

1

0

1

0

2

1

0

0

0

0

0

RPW 306

0

0

0

0

0

2

2

4

2

4

4

2

3

0

0

0

CE 301

4

4

4

4

1

2

1

2

0

2

1

0

0

0

0

0

CE 331

2

2

2

2

0

1

1

1

0

2

2

1

3

4

4

1

CE 361

4

4

4

3

4

3

3

2

1

3

4

3

3

1

3

3

CE 371

4

4

3

2

3

1

1

2

0

2

1

0

0

0

0

0

CE 381

4

4

4

4

2

1

1

2

0

3

2

1

0

0

0

0

HIST 201

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

CE 200

2

2

3

2

3

3

2

3

3

3

4

2

3

3

2

1

CE 352

4

4

4

2

1

1

1

2

0

2

1

0

0

0

0

0

CE 362

4

4

4

2

2

1

1

2

0

2

1

0

0

0

0

0

CE 372

4

4

3

2

3

1

1

2

0

2

1

0

0

0

0

0

CE 382

4

4

4

3

0

1

1

1

0

3

1

0

0

0

0

0

HIST 202

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

RTW 405

0

0

0

0

0

2

2

4

3

4

4

2

3

3

2

3

CE 415

4

4

4

4

4

4

4

2

3

4

4

4

3

4

2

2

IE 417

1

0

0

0

0

2

0

2

0

2

0

1

2

1

4

0

CE 481

4

4

4

3

0

1

1

1

0

3

1

0

0

0

0

0

CE 300

2

2

3

2

3

3

2

3

3

3

4

2

3

3

2

1

CE 416

4

4

4

4

4

4

4

2

3

4

4

4

3

4

3

3

PCS 406

0

0

0

0

0

2

3

4

2

4

4

2

3

3

0

3

Seçmeli Dersler

4

4

4

4

3

3

2

2

0

2

3

2

0

0

0

0

Yeterliliğe Katkı Skalası: 0-Hiç, 1-Az, 2-Orta, 3-Çok, 4-En Çok

 

Program Yeterliliklerinin TYYÇ Alan Yeterlilikleri ile İlişkisi

TYYÇ İşletme ve Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri Program Yeterlilikleri

 

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili teknoloji konularda yeterli alt yapıya sahiptir.

İnşaat Mühendisliği ile ilgili matematik, bilim ve mühendislik konuları hakkında yeterli bilgi; İnşaat Mühendisliği problemlerini modellemek ve çözmek için gerekli olan bu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi.

İhtiyaçları karşılayabilecek şekilde karmaşık sistem/alt-sistem ya da süreçleri analiz etme kapasitesi; bu amaçlar için modern sistem tasarımlarını uygulayabilme becerisi.

İnşaat Mühendisliği problemlerini belirleyip tanımlama becerisi; bu problemleri formüle etme ve çözme için gerekli olan modelleme teknikleri ve uygun analiz araçlarını seçebilme ve uygulayabilme becerisi

Matematik, fen ve teknoloji alanlarında mevcut bilgileri uygular ve yeni ortaya çıkan uygulamalara adapte eder.

İnşaat Mühendisliği pratikleri için gerekli olan hesaplama araçları ve modern teknikleri tasarlamak, seçmek ve kullanmak becerisi,  İnşaat Mühendisliği ile ilgili en ileri düzeydeki donanım ve daha çok yazılım bilgileri kullanarak bilgi teknolojilerini yönetmek ve etkili bir şekilde kullanmak becerisi.

İnşaat Mühendisliği problemlerini belirleyip tanımlama becerisi; bu problemleri formüle etme ve çözme için gerekli olan modelleme teknikleri ve uygun analiz araçlarını seçebilme ve uygulayabilme becerisi

İhtiyaçları karşılayabilecek şekilde karmaşık sistem/alt-sistem ya da süreçleri analiz etme kapasitesi; bu amaçlar için modern sistem tasarımlarını uygulayabilme becerisi.

Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları çözer.

Veritabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde arama becerisi; literatürden ve diğer açık kaynaklardan işlenmiş ve işlenmemiş gerekli olan bilgiyi etkili bir şekilde belirleme ve seçme becerisi

İhtiyaçları karşılayabilecek şekilde karmaşık sistem/alt-sistem ya da süreçleri analiz etme kapasitesi; bu amaçlar için modern sistem tasarımlarını uygulayabilme becerisi.

Kavramsal tasarımı  tamamlanmış bir sistemin ve/veya sürecin tasarımını ayrıntılandırır veya uyarlar.             

İhtiyaçları karşılayabilecek şekilde karmaşık sistem/alt-sistem ya da süreçleri analiz etme kapasitesi; bu amaçlar için modern sistem tasarımlarını uygulayabilme becerisi.

İnşaat mühendisliği problemlerini incelemek için deney tasarlama, deney yapma, veri middlelama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Teknik resim becerisini tasarım ve uygulamada etkin kullanır.

İnşaat Mühendisliği pratikleri için gerekli olan hesaplama araçları ve modern teknikleri tasarlamak, seçmek ve kullanmak becerisi,  İnşaat Mühendisliği ile ilgili en ileri düzeydeki donanım ve daha çok yazılım bilgileri kullanarak bilgi teknolojilerini yönetmek ve etkili bir şekilde kullanmak becerisi.

İnşaat Mühendisliği ile ilgili matematik, bilim ve mühendislik konuları hakkında yeterli bilgi; İnşaat Mühendisliği problemlerini modellemek ve çözmek için gerekli olan bu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi.

Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları seçer ve kullanır.

İhtiyaçları karşılayabilecek şekilde karmaşık sistem/alt-sistem ya da süreçleri analiz etme kapasitesi; bu amaçlar için modern sistem tasarımlarını uygulayabilme becerisi.

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

Veritabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde arama becerisi; literatürden ve diğer açık kaynaklardan işlenmiş ve işlenmemiş gerekli olan bilgiyi etkili bir şekilde belirleme ve seçme becerisi

Deney yapar, deney sonuçlarını analiz eder, yorumlar ve deneysel sonuçları iyileştirilmeye yönelik uygular.

İnşaat mühendisliği problemlerini incelemek için deney tasarlama, deney yapma, veri middlelama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Bir proje çalışması ile ilgili, bulguları, sonuçları ve yorumları raporlayabilme; etkili sunumlar hazırlayabilme, teknik rapor yazabilme becerisi.

Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.

Bağımsız olarak girişimcilik yapabilmek için bireysel çalışabilme ve orjinal sonuçlar çıkarabilme becerisi.

Disipliniçi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; takım içi sorumluluk alma becerisi.

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, teknoloji uygulamalarındaki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

Girişimcilik, yenilik ve sürdürülebilir kalkınma konusunda farkındalık sahibi olması.

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Etkili biçimde  yazılı ve sözlü Türkçe iletişim kurabilme becerisi.

En az bir yabancı dilde (özellikle İngilizce) İnşaat Mühendisliği ile ilgili bu dilde sunulan bilgileri takip edebilecek ve sınıf arkadaşları ile etkili bir şekilde anlaşacak düzeyde yeterli akıcı dil bilgisine sahip olmak becerisi.

Bir proje çalışması ile ilgili, bulguları, sonuçları ve yorumları raporlayabilme; etkili sunumlar hazırlayabilme, teknik rapor yazabilme becerisi.

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Veritabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde arama becerisi; literatürden ve diğer açık kaynaklardan işlenmiş ve işlenmemiş gerekli olan bilgiyi etkili bir şekilde belirleme ve seçme becerisi

İnşaat Mühendisliği pratikleri için gerekli olan hesaplama araçları ve modern teknikleri tasarlamak, seçmek ve kullanmak becerisi,  İnşaat Mühendisliği ile ilgili en ileri düzeydeki donanım ve daha çok yazılım bilgileri kullanarak bilgi teknolojilerini yönetmek ve etkili bir şekilde kullanmak becerisi.

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

İnşaat Mühendisliği pratikleri için gerekli olan hesaplama araçları ve modern teknikleri tasarlamak, seçmek ve kullanmak becerisi,  İnşaat Mühendisliği ile ilgili en ileri düzeydeki donanım ve daha çok yazılım bilgileri kullanarak bilgi teknolojilerini yönetmek ve etkili bir şekilde kullanmak becerisi.

Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.

Mesleki ve ahlaki sorumluluklar hakkında farkındalık sahibi olması

Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir.

Çevresel konular, iş sağlığı ve güvenliği ve bunların yasal sonuçları hakkında farkındalık sahi,bi olması. Çağdaş konular, mühendislik uygulamalarının küresel ve sosyal etkileri hakkında bilgi. Mühendislik çözümlerinin yasal sonuçları ile ilgili  farkındalık.

twitter facebook youtube