STAJ
indir Staj Bilgilendirme Toplantısı Sunumu, (24 Mart 2017, 10:00, Mavi Salon)
indir Staj Öncesi Yapılması Gereken İşlemler Şeması

Staj Öncesi Yapılacaklar:

Staj Başvuru Formu

Eksik Gün Tamamlama Talebi Dilekçe Örneği

Staj Sonrası Yapılacaklar:

Öğrenci Staj Performans Değerlendirme Formu

Staj Raporu Yazım Kılavuzu

Staj Raporu Kapak Sayfası

Staj Raporu "Non Plagiarism Statement"

Staj Raporu Cevaplanabilecek Sorular

Örnek Rapor (Şantiye)

Örnek Rapor (Büro)

Günlük Formatı

NOT: 2017-2018 Güz Dönemi Ders Ekleme-Bırakma tarihininden sonra getirilen staj evrakı kabul edilmeyecektir.

Staj Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Esra Zengin
Staj Komisyonu Sekreteri: Arş. Gör. Kadir Can Erkmen, Arş. Gör. Arda Öcal
twitter facebook youtube