×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Prof. Dr. Mustafa Göğüş
Bölüm Başkanı

Ofis: N-A10 
Tel: +90312 233 1512
E-posta: mgogus@cankaya.edu.tr

Detaylı Özgeçmiş

Eğitim Bilgileri
– Ph.D., İnşaat Mühendisliği, The University of Iowa, 1980
– M.Sc., İnşaat Mühendisliği, İTÜ, 1975
– B.S., İnşaat Mühendisliği, İTÜ, 1973

Araştırma Bilgileri
Akışkanlar Mekaniği; Açık Kanal Hidroliği; Hidrolik Yapıların Projelendirilmesi ve Modellenmesi; Nehirlerde, rezervuarlarda ve Göllerde Katı Madde Taşınımı; Katı Maddelerin Borularda Su ile Taşınımı; Hidrolik Yapılar Etrafında Oluşan Yerel Oyulmalar.

Prof. Dr. Nevzat Yıldırım

Ofis: N-A18
Tel: +90312 233 1408
E-posta: nevzaty@cankaya.edu.tr

Detaylı Özgeçmiş

Eğitim Bilgileri
– Ph.D., İnşaat Mühendisliği, The University of Iowa, 1982
– M.Sc., İnşaat Mühendisliği, İTÜ, 1978
– B.S., İnşaat Mühendisliği, İTÜ, 1975

Araştırma Bilgileri
Akışkanlar mekaniği, Açık kanal, Su yapıları, Katı madde (sediment) taşınımı


Doç. Dr. Çiğdem Dinçkal

Ofis: N-A09
Tel: +90312 233 1405
E-posta: cdinckal@cankaya.edu.tr

Detaylı Özgeçmiş

Eğitim Bilgileri
– Ph.D., Müh. Bilimleri/Hesaplamalı Mekanik, ODTÜ, 2010
– M.Sc., Müh. Bilimleri/Hesaplamalı Mekanik, ODTÜ, 2008
– B.S., Endüstri Mühendisliği, Çankaya Üniversitesi, 2004

Araştırma Bilgileri
Yapı Mekaniği, Hesaplamalı Mekanik, Uygulamalı Matematik, Tensörler, Tensör Cebiri, Varyasyonel İlkeler, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Sayısal Analiz

Dr. Öğretim Üyesi Gence Genç Çelik

Ofis: N-A12
Tel: +90312 233 1401
E-posta: gence@cankaya.edu.tr

Detaylı Özgeçmiş

Eğitim Bilgileri
– Ph.D., İnşaat Mühendisliği, Georgia Institute of Technology, 2012
– M.Sc., İnşaat Mühendisliği, Georgia Institute of Technology, 2007
– M.Sc., Jeoloji Mühendisliği, ODTÜ, 2004 
– B.S., Jeoloji Mühendisliği, ODTÜ, 2001
Araştırma Bilgileri
Geoteknik Mühendisliği, Mühendislik Jeolojisi, Kaya ve Kırık Mekaniği, Yer Altı Açıklıkları ve Yapıları, Enerji Sistem Uygulamaları ve Matematiksel Modelleme, Sismik Afet Analizi

Dr. Öğretim Üyesi Seda Yeşilmen

Ofis: N-A17
Tel: +90312 233 1506
E-posta: syesilmen@cankaya.edu.tr

Detaylı Özgeçmiş

Eğitim Bilgileri
– Ph.D., İnşaat Mühendisliği, Tulane University, 2007
– B.S., İnşaat Mühendisliği, ODTÜ, 2002

Araştırma Bilgileri
Yapı Malzemelerinin Hayat Döngüsü Analizi, Faz Değişim Malzemeleri, Çimentolu Kompozitler ve Biyo Kompozitler, Fiberle Güçlendirilmiş Beton, Yüksek Performanslı Beton, Sürdürülebilir Yapı Bileşenleri

Dr. Öğretim Üyesi Halil Fırat Özel

Ofis: N-A08
Tel: +90312 233 1500
E-posta: hfozel@cankaya.edu.tr

Detaylı Özgeçmiş

Eğitim Bilgileri
– Ph.D., İnşaat Mühendisliği, ODTÜ, 2019
– M.Sc., İnşaat Mühendisliği, ODTÜ, 2012
– B.S., İnşaat Mühendisliği, ODTÜ, 2010

Araştırma Bilgileri
Yapıların doğrusal olmayan analizi, sonlu elemanlar modeli, yapı dinamiği, çelik yapılar, yapı mekaniğinde bilgisayar uygulamaları

Öğretim Görevlisi Rahim Ghoroubi

Ofis: N-A16
Tel: +90312 233 1404
E-posta:
rahimghoroubi@cankaya.edu.tr

Detaylı Özgeçmiş

Eğitim Bilgileri
– Ph.D., İnşaat Mühendisliği, Gazi Üniversitesi, –
– M.Sc., İnşaat Mühendisliği, Islamic Azad University of Tebriz, 2013
– B.S., İnşaat Mühendisliği, Islamic Azad University of Khoy, 2009

Araştırma Bilgileri
Betonarme elemanların onarım ve güçlendirilmesi ve lineer olmayan analizi. Yapı elemanları ve sistemlerinin deneysel olarak incelenmesi. Çarpışma davranışı ve patlayıcıların yapı elemanları ve sistemleri üzerindeki etkisi

Araştırma Görevlisi Arda Öcal

Ofis: N-C16
Tel: +90312 233 1407
E-posta: aocal@cankaya.edu.tr

Detaylı Özgeçmiş

Eğitim Bilgileri
– Ph.D., İnşaat Mühendisliği, ODTÜ, –
– M.Sc., İnşaat Mühendisliği, ODTÜ, 2014
– B.S., İnşaat Mühendisliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2011

Araştırma Bilgileri
Geoteknik Mühendisliği, Ulaştırma Geotekniği, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, İnşaat Mühendisliğinde Optimizasyon Uygulamaları

Öğretim Görevlisi Halil İbrahim Andiç

Ofis: N-C15
Tel: +90312 233 1409
E-posta: hiandic@cankaya.edu.tr

Detaylı Özgeçmiş

Eğitim Bilgileri
– Ph.D., İnşaat Mühendisliği, ODTÜ, –
– M.Sc., İnşaat Mühendisliği, ODTÜ, 2015
– B.S., İnşaat Mühendisliği, Atılım Üniversitesi, 2011

Araştırma Bilgileri
Yapı Malzemeleri, Yapı ve Malzeme Mekaniği, Katı Cisimler Mekaniği

Araştırma Görevlisi Kadir Can Erkmen

Ofis: N-C17
Tel: +90312 233 1510
E-posta: kadirerkmen@cankaya.edu.tr

Detaylı Özgeçmiş

Eğitim Bilgileri
– Ph.D., İnşaat Mühendisliği, ODTÜ, –
– M.Sc., İnşaat Mühendisliği, ODTÜ, 2018
– B.S., Makine Mühendisliği, Çankaya Üniversitesi, 2016 
– B.S., İnşaat Mühendisliği, Çankaya Üniversitesi, 2015

Araştırma Bilgileri
Betonda Mineral ve Kimyasal Katkılar, Çimento Fazları ve Hidratasyonu, Çimento İkame Malzemeleri, İleri Ölçme Teknikleri

Bursiyer Can Demir

Ofis: N-C17
Tel: +90312 233 1510
E-posta: candemir@cankaya.edu.tr

Detaylı Özgeçmiş

Eğitim Bilgileri
– M.Sc., İnşaat Mühendisliği, Çankaya Üniversitesi, –
– B.S., İnşaat Mühendisliği, Çankaya Üniversitesi, 2017

Araştırma Bilgileri
Geoteknik Mühendisliği, Enerji Sistemleri, Geliştirilebilir Jeotermal Sistemler, Veri Analizi Entegrasyonu

Yarı Zamanlı Bölüm Elemanları

Doç. Dr. Hasan Tapkın

Ofis: N-A10
Tel: +90 532 3345544
E-posta: htapkin@gmail.com

Detaylı Özgeçmiş

Eğitim Bilgileri
– Ph.D., İnşaat Mühendisliği, ODTÜ, 1980
– M.Sc., İnşaat Mühendisliği, ODTÜ, 1972
– B.S., İnşaat Mühendisliği, ODTÜ, 1970

Araştırma Bilgileri
Ulaştırma Mühendisliği, Mühendislik Hukuku ve Sözleşme Teknikleri, Mühendislik Ekonomisi, HES Yatırım Modelleri, Uluslararası İlişkiler

Özgür Madenli

Ofis: N-A10
Tel: 
E-posta: ozgurmadenli@cankaya.edu.tr

Detaylı Özgeçmiş

Eğitim Bilgileri
– M.Sc., İnşaat Mühendisliği, ODTÜ, 2002
– B.S., İnşaat Mühendisliği, ODTÜ, 1999

Araştırma Bilgileri
Proje Yönetimi, Tasarım Yönetimi, Yapısal Tasarım, Bilgisayar Destekli Tasarım, Uluslararası İnşaat Projeleri

İdari Personel

Pınar Anıl
Bölüm Sekreteri

Ofis: N-A20
Tel: +90312 233 1402
E-posta: panil@cankaya.edu.tr

Serdar Çobanbaş
Teknisyen

Ofis: N-C18
Tel: +90312 233 1507
E-posta: serdarc@cankaya.edu.tr