×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Çankaya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün Amacı:

Çankaya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Müfredat Programı çeşitli yeni mühendislik problemleri çözümlemek için teknolojik gelişmelere ayak uydurarak, temel prensipleri uygulayabilecek, uluslararası takım çalışmalarında çalışma veya onları yönetmeye yeterli olacak etkin  Türkçe, İngilizce, yazılı ve sözel iletişim becerilerine sahip mühendisler yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm her geçen gün daha da rekabetçi bir hale gelen yeni dünyada, ülkelerine hizmet etmek için karmaşık iş dünyası projelerini yönetebilecek, emniyetli ve ekonomik tasarımlar geliştirebilecek bireyler mezun etmeyi amaçlar.


Bölüm Hedefleri:

Bölüm eğitim programının hedefleri şunlardır:

1) Öğrencileri, Mesleki İngilizce hakimiyeti ile donatıp ulusal veya uluslararası platformda ileri mühendislik eğitim programlarına erişimlerini kolaylaştırmak,
2) Güçlü analitik becerilere sahip, yeni hesaplama yöntem ve araçlarını kullanmaya yatkın, inşaat mühendisleri yetiştirip, onları, bu yöntemleri geniş spektrumda karşılaşacakları problemleri çözmek için uygulayabilecek kapasiteye sahip kılmak,
3) Çevreyi geliştiren, koruyan ve genel middlelum hayatı, sanayi, ulaşım için sürdürülebilir imkanlar ortaya koyan “medeniyet” mühendisleri olarak yetiştirmek,
4) Mevcut eğitim programıyla yaratıcı düşünebilen, disiplinlerarası ekiplerde çalışabilme esnekliğine sahip, çalışkan, donanımlı, rekabetçi, dürüst ve vizyon sahibi birer inşaat mühendisine dönüştürmek.

Bölümün program yeterlilikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

NoProgram Yeterlilikleriİlgili Dersler
1İnşaat Mühendisliği ile ilgili matematik, bilim ve mühendislik konuları hakkında yeterli bilgi; İnşaat Mühendisliği problemlerini modellemek ve çözmek için gerekli olan bu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi.MCS 155, MCS 156, PHYS 132, CENG 198, MCS 258, CE 221, CE 222, CE 224, CE 301, CE 361, CE 371, CE 381, CE 352, CE 362, CE 372, CE 382, CE 415, CE 416, CE 481, Elective Courses
2İnşaat Mühendisliği problemlerini belirleyip tanımlama becerisi; bu problemleri formüle etme ve çözme için gerekli olan modelleme teknikleri ve uygun analiz araçlarını seçebilme ve uygulayabilme becerisiCE 221, CE 224, CE 222, CE 301, CE 361, CE 371, CE 381, CE 352, CE 362, CE 372, CE 382, CE 415, CE 416, CE 481, Elective Courses
3İhtiyaçları karşılayabilecek şekilde karmaşık sistem/alt-sistem ya da süreçleri analiz etme kapasitesi; bu amaçlar için modern sistem tasarımlarını uygulayabilme becerisi.CE 221, CE 224, CE 222, CE 301, CE 361, CE 381, CE 352, CE 362, CE 382,
CE 415, CE 481, CE 416, Elective Courses
4İnşaat Mühendisliği pratikleri için gerekli olan hesaplama araçları ve modern teknikleri tasarlamak, seçmek ve kullanmak becerisi,  İnşaat Mühendisliği ile ilgili en ileri düzeydeki donanım ve daha çok yazılım bilgileri kullanarak bilgi teknolojilerini yönetmek ve etkili bir şekilde kullanmak becerisi.CENG 198, CE 301, CE 381, CE 415, CE 416, Elective Courses
5İnşaat mühendisliği problemlerini incelemek için deney tasarlama, deney yapma, veri middlelama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.CE 241, CE 361, CE 415, CE 416
6Veritabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde arama becerisi; literatürden ve diğer açık kaynaklardan işlenmiş ve işlenmemiş gerekli olan bilgiyi etkili bir şekilde belirleme ve seçme becerisiCE 102, RPW 305, CE 415, CE 416
7Disipliniçi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; takım içi sorumluluk alma kabiliyeti.CE 415, CE 416
8Bağımsız olarak girişimcilik yapabilmek için bireysel çalışabilme ve orjinal sonuçlar çıkarabilme kabiliyeti.ME 115, ACS 205, ACS 206, RPW 306, RTW 405, PCS 406
9Etkili biçimde  yazarak ve konuşarak Türkçe iletişim kurabilme kabiliyeti.TURK 101, TURK 102,
10En az bir yabancı dilde (özellikle İngilizce) İnşaat Mühendisliği ile ilgili bu dilde sunulan bilgileri takip edebilecek ve sınıf arkadaşları ile etkili bir şekilde anlaşacak düzeyde yeterli akıcı dil bilgisine sahip olmak becerisi.CE 102, ACS 205, ACS 206, RPW 305, RPW 306, RTW 405, CE 415, CE 416, PCS 406
11Bir proje çalışması ile ilgili, bulguları, sonuçları ve yorumları raporlayabilme; etkili sunumlar hazırlayabilme, teknik rapor yazabilme kabiliyeti.ACS 205, ACS 206, CE 104, RPW 305, RPW 306, CE 361, CE 200, RTW 405, CE 415, CE 300, CE 416, PCS 406
12Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme kabiliyeti.CE 415, CE 416
13Mesleki ve ahlaki sorumluluklar hakkında farkındalık sahibi olmasıESR 101
14Proje yönetimi, risk yönetimi,  değişiklik yönetimi ve stratejik yönetim gibi iş hayatındaki uygulamaları kavrayabilme kabiliyeti.MCS 156, MCS 258, CE 331, CE 415, CE 416
15Çevresel konular, iş sağlığı ve güvenliği ve bunların yasal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olması. Çağdaş konular, mühendislik uygulamalarının küresel ve sosyal etkileri hakkında bilgi. Mühendislik çözümlerinin yasal sonuçları ile ilgili  farkındalık.CE 104, CE 331, IE 417
16Girişimcilik, yenilik ve sürdürülebilir kalkınma konusunda farkındalık sahibi olması. 

Ders ve Program Yeterlilikleri İlişkisi

Dersler12345678910111213141516
CE 1021112240124333322
CHEM 1032010012202110000
ME 1151113033400230000
PHYS 131112123013100000*0*
MCS 1554211000201000000
ACS 2050000023414433000
TURK 1010000021240310000
ESR 1010000002122114222
MCS 1564211000201000421
PHYS 1324121212301310000
CENG 1984234210301120201
TURK 1020000021240310000
ACS 2060000023434433000
CE 1042212233222423142
IE 2281112011201100000
CE 2214441000202100000
CE 2413210412202110110
MCS 2584211000201000421
CE 2101123021102210000
RPW 3050000043004432000
CE 2244442010203200000
CE 2224442010202210000
IE 3451112011102110200
MSE 2252110212202020100
CE 2703322311202100000
MCS 2553212010102100000
RPW 3060000022424423000
CE 3014444121202100000
CE 3312222011102213441
CE 3614443433213433133
CE 3714432311202100000
CE 3814444211203210000
HIST 2010000000010002000
CE 2002232332333423321
CE 3524442111202100000
CE 3624442211202100000
CE 3724432311202100000
CE 3824443011103100000
HIST 2020000000010002000
RTW 4050000022434423323
CE 4154444444234443422
IE 4171000020202012140
CE 4814443011103100000
CE 3002232332333423321
CE 4164444444234443433
PCS 4060000023424423303
Seçmeli Dersler4444332202320000

Yeterliliğe Katkı Skalası: 0-Hiç, 1-Az, 2-Orta, 3-Çok, 4-En Çok

Program Yeterliliklerinin TYYÇ Alan Yeterlilikleri ile İlişkisi

TYYÇ İşletme ve Mühendislik Temel Alanı YeterlilikleriProgram Yeterlilikleri
 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili teknoloji konularda yeterli alt yapıya sahiptir.İnşaat Mühendisliği ile ilgili matematik, bilim ve mühendislik konuları hakkında yeterli bilgi; İnşaat Mühendisliği problemlerini modellemek ve çözmek için gerekli olan bu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi.
İhtiyaçları karşılayabilecek şekilde karmaşık sistem/alt-sistem ya da süreçleri analiz etme kapasitesi; bu amaçlar için modern sistem tasarımlarını uygulayabilme becerisi.
İnşaat Mühendisliği problemlerini belirleyip tanımlama becerisi; bu problemleri formüle etme ve çözme için gerekli olan modelleme teknikleri ve uygun analiz araçlarını seçebilme ve uygulayabilme becerisi
Matematik, fen ve teknoloji alanlarında mevcut bilgileri uygular ve yeni ortaya çıkan uygulamalara adapte eder.İnşaat Mühendisliği pratikleri için gerekli olan hesaplama araçları ve modern teknikleri tasarlamak, seçmek ve kullanmak becerisi,  İnşaat Mühendisliği ile ilgili en ileri düzeydeki donanım ve daha çok yazılım bilgileri kullanarak bilgi teknolojilerini yönetmek ve etkili bir şekilde kullanmak becerisi.
İnşaat Mühendisliği problemlerini belirleyip tanımlama becerisi; bu problemleri formüle etme ve çözme için gerekli olan modelleme teknikleri ve uygun analiz araçlarını seçebilme ve uygulayabilme becerisi
İhtiyaçları karşılayabilecek şekilde karmaşık sistem/alt-sistem ya da süreçleri analiz etme kapasitesi; bu amaçlar için modern sistem tasarımlarını uygulayabilme becerisi.
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları çözer.Veritabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde arama becerisi; literatürden ve diğer açık kaynaklardan işlenmiş ve işlenmemiş gerekli olan bilgiyi etkili bir şekilde belirleme ve seçme becerisi
İhtiyaçları karşılayabilecek şekilde karmaşık sistem/alt-sistem ya da süreçleri analiz etme kapasitesi; bu amaçlar için modern sistem tasarımlarını uygulayabilme becerisi.
Kavramsal tasarımı  tamamlanmış bir sistemin ve/veya sürecin tasarımını ayrıntılandırır veya uyarlar.             İhtiyaçları karşılayabilecek şekilde karmaşık sistem/alt-sistem ya da süreçleri analiz etme kapasitesi; bu amaçlar için modern sistem tasarımlarını uygulayabilme becerisi.
İnşaat mühendisliği problemlerini incelemek için deney tasarlama, deney yapma, veri middlelama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
Teknik resim becerisini tasarım ve uygulamada etkin kullanır.İnşaat Mühendisliği pratikleri için gerekli olan hesaplama araçları ve modern teknikleri tasarlamak, seçmek ve kullanmak becerisi,  İnşaat Mühendisliği ile ilgili en ileri düzeydeki donanım ve daha çok yazılım bilgileri kullanarak bilgi teknolojilerini yönetmek ve etkili bir şekilde kullanmak becerisi.
İnşaat Mühendisliği ile ilgili matematik, bilim ve mühendislik konuları hakkında yeterli bilgi; İnşaat Mühendisliği problemlerini modellemek ve çözmek için gerekli olan bu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları seçer ve kullanır.İhtiyaçları karşılayabilecek şekilde karmaşık sistem/alt-sistem ya da süreçleri analiz etme kapasitesi; bu amaçlar için modern sistem tasarımlarını uygulayabilme becerisi.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
Veritabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde arama becerisi; literatürden ve diğer açık kaynaklardan işlenmiş ve işlenmemiş gerekli olan bilgiyi etkili bir şekilde belirleme ve seçme becerisi
Deney yapar, deney sonuçlarını analiz eder, yorumlar ve deneysel sonuçları iyileştirilmeye yönelik uygular.İnşaat mühendisliği problemlerini incelemek için deney tasarlama, deney yapma, veri middlelama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
Bir proje çalışması ile ilgili, bulguları, sonuçları ve yorumları raporlayabilme; etkili sunumlar hazırlayabilme, teknik rapor yazabilme becerisi.
Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.Bağımsız olarak girişimcilik yapabilmek için bireysel çalışabilme ve orjinal sonuçlar çıkarabilme becerisi.
Disipliniçi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; takım içi sorumluluk alma becerisi.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, teknoloji uygulamalarındaki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
Girişimcilik, yenilik ve sürdürülebilir kalkınma konusunda farkındalık sahibi olması.
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.Etkili biçimde  yazılı ve sözlü Türkçe iletişim kurabilme becerisi.
En az bir yabancı dilde (özellikle İngilizce) İnşaat Mühendisliği ile ilgili bu dilde sunulan bilgileri takip edebilecek ve sınıf arkadaşları ile etkili bir şekilde anlaşacak düzeyde yeterli akıcı dil bilgisine sahip olmak becerisi.
Bir proje çalışması ile ilgili, bulguları, sonuçları ve yorumları raporlayabilme; etkili sunumlar hazırlayabilme, teknik rapor yazabilme becerisi.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.Veritabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde arama becerisi; literatürden ve diğer açık kaynaklardan işlenmiş ve işlenmemiş gerekli olan bilgiyi etkili bir şekilde belirleme ve seçme becerisi
İnşaat Mühendisliği pratikleri için gerekli olan hesaplama araçları ve modern teknikleri tasarlamak, seçmek ve kullanmak becerisi,  İnşaat Mühendisliği ile ilgili en ileri düzeydeki donanım ve daha çok yazılım bilgileri kullanarak bilgi teknolojilerini yönetmek ve etkili bir şekilde kullanmak becerisi.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.İnşaat Mühendisliği pratikleri için gerekli olan hesaplama araçları ve modern teknikleri tasarlamak, seçmek ve kullanmak becerisi,  İnşaat Mühendisliği ile ilgili en ileri düzeydeki donanım ve daha çok yazılım bilgileri kullanarak bilgi teknolojilerini yönetmek ve etkili bir şekilde kullanmak becerisi.
Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.Mesleki ve ahlaki sorumluluklar hakkında farkındalık sahibi olması
Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir.Çevresel konular, iş sağlığı ve güvenliği ve bunların yasal sonuçları hakkında farkındalık sahi,bi olması. Çağdaş konular, mühendislik uygulamalarının küresel ve sosyal etkileri hakkında bilgi. Mühendislik çözümlerinin yasal sonuçları ile ilgili  farkındalık.