×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Bölüm Tanıtımı

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans programı, bir yıl süreli İngilizce dil hazırlık sınıfı eğitiminden sonra verilen 4 yıllık bir eğitimi kapsamaktadır. Sekiz yarıyıl boyunca, öğrenciler öğretim planlarında gösterilen zorunlu ve seçmeli dersleri Üniversitenin koyduğu genel ölçüler içerisinde başarmak ve iki adet yaz stajını tamamlamak durumundadır. Ayrıca, eğitim faaliyetleri uygulamaya yönelik olarak laboratuvar çalışmaları ve teknik gezilerle desteklenmektedir. Mevcut eğitim programıyla analitik ve yaratıcı düşünebilen, etkin tarzda sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi olan, disiplinlerarası takımlarda çalışabilme kabiliyetine sahip, proje yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgili, güvenli ve ekonomik tasarımlar yapabilecek inşaat mühendislerinin ülke hizmetine kazandırılması hedeflenmektedir.

İnşaat Mühendisliği Bölümünün hidrolik, geoteknik ve mekanik laboratuarları bulunmakta olup, deney ve araştırmalar yapılmaktadır.

Mesleki İngilizceye olan hâkimiyetin yanısıra ikinci bir ecnebi lisanı biliyor olmak mezunların istedikleri takdirde meslek hayatlarının sonraki kısımlarında yüksek lisans ve doktora gibi ileri dereceler için yurt dışına gitmelerini kolaylaştıracak bir beceriyi temsil edecektir. Bölümün öğrenci kabul kontenjanı toplam 25’tır. Bu sayının 5 adedi tam burslu, 20 adedi ise yarı burslu olarak planlanmıştır.

Neden İnşaat Mühendisliği ?

İnşaat mühendisliği, toplumların yaşamlarını devam ettirmeleri için ihtiyaç duyduğu bütün tesisleri ekonomi ve estetiği gözeterek ortaya çıkarmak için düşünen, tasarlayan, inşa edilmesi sırasında denetleyen ve kullanıldığı süre içinde güvenle hizmet vermesini sağlayan mesleği tarif eder. Bu mesleğin uygulanması matematiksel ve fiziki bilimlere hâkim olmayı gerektirir. İnceleme, geçmiş tecrübeleri dikkate alma ve malzemenin daha verimli kullanılmasına elverecek metotların geliştirilmesi, yaşanan çevrenin korunup gözetilmesi, sanayi, ulaşım tesislerinin güven içinde insanlığın kullanımına sunulması inşaat mühendisinin uğraşı alanı tarif eder. Bu disiplin ülkemizde üniversite seviyesinde kurulan ilk mühendislik branşı olma özelliğine sahiptir.

Yirmibirinci yüzyılın başında inşaat mühendisliğinin karşısında değişen şartların getirdiği yeni meseleler bulunmaktadır. Dünya ekonomisinin küreselleşmesi, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliği konusundaki güçlükler, ortaya yeni çıkan ve karmaşıklaşan teknolojilerin temsil ettiği zorlamalar, alışılan meslek alanı sınırlarını yeniden ele almayı gerektirmektedir. Değişen şartların doğurduğu problemlerin ortaya konulması, tarif edilmesi ve çözümlenmesi temel bilgileri çok iyi bilen ve bunları farklı alanlarda uygulayabilme esnekliğini geliştirmiş mühendislere ihtiyaç göstermektedir. Bu profile sahip olan bir inşaat mühendisi analitik yönü kuvvetli, hesaplamaya dayanan modern metotları kolaylıkla uygulayabilen mühendis demektir. Çankaya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün eğitim müfredatı bu hedefin gerçekleştirilmesi doğrultusunda şekillendirilmiştir.

Bölüm Hedefleri

Bölüm eğitim programının hedefleri şunlardır:

1) Öğrencileri, Mesleki İngilizce hakimiyeti ile donatıp ulusal veya uluslararası platformda ileri mühendislik eğitim programlarına erişimlerini kolaylaştırmak,
2) Güçlü analitik becerilere sahip, yeni hesaplama yöntem ve araçlarını kullanmaya yatkın, inşaat mühendisleri yetiştirip, onları, bu yöntemleri geniş spektrumda karşılaşacakları problemleri çözmek için uygulayabilecek kapasiteye sahip kılmak,
3) Çevreyi geliştiren, koruyan ve genel hayatı, sanayi, ulaşım için sürdürülebilir imkanlar ortaya koyan “medeniyet” mühendisleri olarak yetiştirmek,
4) Mevcut eğitim programıyla yaratıcı düşünebilen, disiplinlerarası ekiplerde çalışabilme esnekliğine sahip, çalışkan, donanımlı, rekabetçi, dürüst ve vizyon sahibi birer inşaat mühendisine dönüştürmek.