×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

2021-2022 Akademik Yılı Güz dönemi için Üniversitemiz Senatosunun 31 Ağustos 2021 tarihinde aldığı karar uyarınca, üniversitemizdeki teorik ve uygulamalı dersler öncelikli olarak yüz yüze yürütülecektir. Bunun yanı sıra, Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılan lisans programları derslerinin yürütülmesinde,

1. Öğrenci sayısı derslik kapasitesinin yarısından çok olduğunda, öncelikle derse atanmış dersliğin değiştirilmesi için dersprog@cankaya.edu.tr ile iletişim kurularak derslik değişimine gidilmesine;  bunun sağlanamadığı durumda, dersi veren öğretim elemanının bazı öğrencilerin çevrimiçi uzaktan erişim ile katılmalarına izin verebilmelerine;
2. Derse kayıtlı öğrenciler arasında Üniversitemiz Senatosunun 31 Ağustos 2021 tarihinde aldığı kararda ifade edilen üniversitede yüz yüze ders alma koşullarını sağlayamayan öğrenciler varsa, bu öğrencilerin derse çevrimiçi uzaktan erişim ile katılmalarına imkân verilmesine;
3. Çevrimiçi uzaktan erişim ile katılımla ilgili düzenlemelerin dersi veren öğretim elemanı tarafından yüz yüze eğitim/öğretim amacına uygun bir şekilde yapılmasına;
4. Yukarıda yer alan 1 ve 2’nolu kararlardan sadece HES kodunu üniversitemiz sistemine giriş yapmış öğrencilerin yararlanabilmelerine;
oybirliği ile karar verilmiştir.