×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Staj Öncesi Yapılacaklar
 • Staj yapılacak işletmenin stajyer öğrenciye ödeme yapıp yapmayacağını gösteren Staj Ücretlerine Fon Katkısı Bilgi Formu doldurulacak ve ücret ödenme durumunda bunu belgeleyen dekontun aslı bu forma ilişik yapılacaktır. Ayrıca, Staj Başvuru Formunun ilgili yerleri doldurularak Staj Koordinatörüne imzalattırılacaktır. Daha sonra bu form, staj yapılacak şirketteki ilgili kişiye onaylatılarak Staj Komisyonu Sekreteri’ne iletilecektir. Bu işlemler 14 Mayıs 2021 tarihine kadar tamamlanmalıdır.

  Staj Başvuru Formu
  Staj Ücretlerine Fon Katkısı Bilgi Formu

 • Staj Başvuru Formunu Staj Komisyonu Sekreteri’ne ileten öğrencilerin sigorta başlangıcının yapılabilmesi için aşağıdaki bağlantıda verilen sayfadaki gerekli bilgilerin doldurması gerekmektedir. Buna ek olarak aşağıda yer alan Zorunlu Stajyer Öğrenci Sigorta Giriş Formu doldurularak Staj Komisyonu Sekreteri’ne iletilmelidir. Bu işlemler 14 Mayıs 2021 tarihine kadar tamamlanmalıdır.

  Online Staj Bilgi Formu
  Zorunlu Stajyer Öğrenci Sigorta Giriş Formu   

 

Staj Sonrası Yapılacaklar
 • Öğrencilerin, 2020-2021 Güz Dönemi ders kayıtlarında yaptıkları staj türüne göre CE 200 veya CE 300 dersini eklemeleri gerekmektedir.

 • Aşağıda sunulan Öğrenci Staj Performans Değerlendirme Formu, staj yapılan yerdeki sorumlu mühendise doldurtularak kapalı ve onaylı bir zarf içinde 2020-2021 Güz Dönemi Ders Ekleme-Bırakma tarihlerine kadar Staj Komisyonu Sekreteri’ne iletilecektir. Ayrıca staj raporunun sonuna eklenecek günlükler sorumlu mühendis tarafından imzalanarak onaylanacaktır. Günlük olarak belli bir format belirlenmemiştir, örnek raporlar fikir edinmek amacıyla incelenebilir.

  Öğrenci Staj Performans Değerlendirme Formu

 • Aşağıda sunulan Staj Raporu Yazım Kılavuzu’nda belirtilen kurallar çerçevesinde hazırlanan Staj Raporları, 2020-2021 Güz Dönemi Ders Ekleme-Bırakma tarihlerine kadar Staj Komisyonu Sekreteri’ne teslim edilecektir. Staj raporları yazımı esnasında, aşağıda sunulan “Staj Raporu Cevaplanabilecek Sorular” içeriğine olabildiğince cevap verilmesi, raporun daha anlamlı hale gelmesini kolaylaştıracaktır. Staj raporu hazırlanırken, kapak sayfası olarak aşağıdaki bağlantıda verilen dosya düzenlenerek kullanılmalıdır. Kapak sayfasının hemen ardından “Non Plagiarism Statement” sayfasının da düzenlenerek raporda yer alması gerekmektedir.

  Staj Raporu Yazım Kılavuzu
  Staj Raporu Kapak Sayfası
  Staj Raporu “Non Plagiarism Statement”
  Staj Raporu Cevaplanabilecek Sorular
  Örnek Rapor (Şantiye)
  Örnek Rapor (Büro)

 • Staj Raporlarının pdf formatındaki kopyaları 2020-2021 Güz Dönemi Ders Ekleme-Bırakma tarihlerine kadar, webonline.cankaya.edu.tr adresindeki ilgili CE 200 veya CE 300 sayfasına yüklenecektir.

 • Staj raporları değerlendirme işlemi sonuçlandıktan sonra, öğrencilerin raporlarını değerlendiren ilgili öğretim elemanına giderek, değerlendirilmiş raporlarını teslim almaları ve gerekli düzeltmeleri (eğer varsa) yapmaları gerekmektedir.

 • Düzeltme alan staj raporlarının pdf formatındaki yeniden düzenlenmiş halleri webonline.cankaya.edu.tr adresindeki ilgili CE 200 veya CE 300 sayfasına yeniden yüklenecektir. Ayrıca düzeltilmiş basılı kopyalar da staj raporunu değerlendiren ilgili öğretim üyesine talep edilmesi durumunda teslim edilmelidir.

Staj Koordinatörü: Prof. Dr. Nevzat Yıldırım
Staj Komisyonu Sekreteri:
 Arş. Gör. Kadir Can Erkmen